Juramentos – Ĵuroj

Engenharia
“Juro que, no cumprimento do meu dever de Engenheiro, empregarei a ciência com dignidade, dinamismo e respeito, participando com amor e empenho nas grandes e pequenas obras, não me deixando cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem me esquecendo que a opção de trabalho se fará a partir da visão de justiça e ética que em mim se fizer presente. Defenderei a natureza, procurando projetar ou construir com critério e segurança, evitando a destruição da plenitude do equilíbrio ecológico. Colocarei então meu conhecimento científico voltado para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus.”
Inĝenierio
“Mi ĵuras, ke, dum la plenumado de miaj devoj kiel Inĝeniero, mi utiligos la sciencon kun digneco, dinamikeco kaj respekto, partoprenante kun amo kaj klopodo en grandaj kaj malgrandaj laboroj, ne lasante min blindiĝi pro la troa brilo de teĥnologio, nek forgesante, ke la opcio pri laboro fariĝos laŭ la vizio de justeco kaj etiko kiu ĉeestos en mi. Mi defendos la naturon, klopodante projekti aŭ konstrui kun kriterio kaj sekureco, evitante la detruiĝon de la pleneco de ekologia ekvilibro. Mi uzos, do, mian sciencan konon je la disvolviĝo kaj bonfarteco de la homaro. Tiel, mi estos en paco kun mi kaj kun Dio.”