Homeopata preventilo kontraŭ la A-gripo‏ – Medicamento homeopático preventivo para gripe A

Geamikoj,
Mi konas D-ron Mateon, kaj sekve mi povas aserti, ke ne temas pri onidiro aŭ io simila.
Mi ne kutimas plusendi mesaĝojn, sed nun estas tempo kolekti kiel eble plej multe da informoj pri la nova gripo.
Brakumon,
Roger de Castro Gotardi
Saltodolontra-PR / Brazilo
roger.gotardi@gmail.com
P.S.: Mi, Vitor Luiz, tute ne responsas pri la informoj de tiu ĉi artikolo
“Karaj geamikoj,
En la lastaj tagoj, en miaj deĵoroj en kuritibaj hospitaloj, mi asistis multajn infanojn kaj junulojn kun tipaj simptomoj de la A-gripo: alta kaj sensoifa febro (pli ol 39oC), seka tusado, malfortiĝo, lacego, fortega kapdoloro, kaj korpdoloro. Pli malofte, okazas dispneo (spirmalfacilo). Oni mortas pro la virusa pneŭmonito aŭ dua bakteria pneŭmonito.
Fakte, nuntempe okazas granda kaj grava epidemio tia, kia estis la hispana gripo en la komenco de la X-a jarcento. Okazis similaj tutmondaj gripaj epidemioj en aliaj epokoj, kiel en 1958.
La viruso de la gripo nomiĝas “Influenzo”, kaj ekzistas tri tipoj: la A, la B, kaj la C-influenzo. Sed ankaŭ ekzistas multaj subtipoj, laŭ la remiksaĵo inter iliaj proteinoj. La tri okazas ĉiujare. Sed, fojfoje, la miksaĵo estigas pli virulentajn subtipojn, tio estas, pli infektkapablajn, pli disiĝajn (epidemiajn), pli gravajn kaj pli mortigajn. Tiaj remiksaĵoj ofte okazas en bestoj. Tiu nova H1N1-A-gripo ekaperis el proteinaj remiksaĵoj (H1-N1) okazintaj en porkoj, verŝajne en Meksiko.
Ĉar tiu nova A-gripo estas tre disiĝa, la epidemio estas preskaŭ neevitebla. La interhoma transiĝo estas tre tre facila, kaj ĝi ĉefe okazas per la kontakto de la mukozoj (okula, naza, buþa) kun la viruso en aero kaj objektoj. La viruso facile eliras el la nazo kaj buŝo de la infektito. La elira periodo de unu tago antaŭ la komenco de la simptomoj ĝis la fino de la simptomoj. La viruso rezistas ĉirkaŭ 8 horoj ekster la homo. Tial, oni devas eviti homamasajn lokojn – aĉetcentrojn, hospitalojn, kineojn, lernejojn, ktp, ne tuŝi la okulojn, buŝon kaj nazon per malpuraj manoj, kaj plejzorge lavi la manojn kaj personajn objektojn.
Al tiuj, kiuj havas la tipajn simptomojn, cĉfe la febron, rekomendindas uzi specifan kontraŭvirusan medikamenton, kiel “Oseltamivir”, la faman kaj polemikan “tamiflu”. Tiel, la gripo estos pli malforta kaj ne evoluas al spirmalfacilo, pneŭmonito kaj morto. Bedaŭrinde, tiu medikamento havas gravajn limojn por helpi en epidemio: 1) Ĝi estas tre tre multekosta; 2) Ĝi efikas NUR en la unuaj 48 horoj de la simptomaro-eko; 3) La registraroj tro multe elspezos kaj ofte ili ne estas preparitaj por ĝin oferti al ĉiuj bezonantoj. Ŝajne, tiu lasta politika problemo jam solviĝas.
LA HOMEOPATA SOLVO
Nu, homeopatio ege pli taŭgas por individuoj, tio estas, la kuracisto analizas la tutan pacienton (mensajn, ĝeneralajn, kaj lokajn simptomojn) kaj, fine, elektas LA plej taŭgan medikamenton. Laŭ ĝi, ne gravas la malsano, sed la paciento: al malsamaj homoj, malsamaj kuraciloj. La homeopataj medikamentoj kvazaŭ stimulas la korpajn fortojn kontraŭstari la malsanojn kaj la kaŭzojn – virusojn, bakteriojn, ktp.
Kelkfoje, tamen, la kaŭzo estas tre tre virulenta, kaj malgraŭ la specifaj personaj karakteroj, ĝi estigas tipajn similajn universalajn simptomojn, en preskaŭ ĉiuj homoj. Ĉikaze, la elektita medikamento povas esti la sama inter du malsamaj homoj. Kiam okazas epidemioj pro virulentaj kaŭzantoj, la homoepatoj akceptas la ideon uzi solan medikamenton, kiu konformas kun la tipa simptomaro de tiu malsano.
Historie, Hahnemman – la kreinto de homeopatio – abortis skarlatinan epidemion en Parizo per sola dozo da Belladonna al la parizanoj, ĵus kiam li tien transloĝiĝis, en la XIXa jarcento. La hispana gripo ne okazigis epidemion en la eŭropaj urboj, kiuj uzis Gelsemium por protekti siajn loĝantojn. Fine, en 2007, kiam okazis katastrofa epidemio de dengo en SP, RJ kaj aliaj – pro la dengo subtipo 4 -, kelkaj urbodomoj adoptis homeopatan preventilon por siaj loĝantoj, kaj ili kreis sanajn homamasajn “insulojn”, protektatajn de Eupatorium.
Nun, la tipa simptomaro de la A-gripo konformas kun uzo de Gelsemium. Tiuj, kiuj prevente ĝin uzos per sola dozo, ne estos protektita kontraŭ la infektiĝo de A-inflenzo. Sed la malsano estos ege pli malforta kaj ĝi ne evoluos al la gravaj problemoj. Oni povas facile mendi la preventilon en homeopata apoteko, kaj peti 20ml-ujon da Gelsemium 30CH en 10%-alkoholo. Oni uzu 5 gutojn, kaj sufiĉos! Ne ekzistas kontraŭ-indikoj kaj ĉiuj aĝuloj povas uzi. Ne necesas uzi pliajn dozojn, kaj troaj dozoj povas esti malbonfartigaj. Tiuj, kiuj havas la simptomojn, povas ripeti la saman dozon unufoje ĉiutage ĝis kiam la simptomoj malaperos.
Mi esperas, ke tiuj informoj iel povos helpi vin. Kaj mi estas dispona al viaj duboj, se ili ekzistas.
Forte kaj frate brakumas,
Mateo
Kuritibo-PR”
**********************************************************************************************
Amigos,
Conheço o Dr. Matheus, portanto posso afirmar que não se trata de boato ou coisa parecida.
Não costumo repassar mensagens, mas agora é hora de reunirmos o máximo de informação possível a respeito da nova gripe.
Um abraço,
Roger de Castro Gotardi
Salto do Lontra-PR / Brasil
roger.gotardi@gmail.com
P.S.: Eu, Vitor Luiz, de forma alguma me responsabilizo pelas informações desse artigo
“Caros amigos,
Nos meus últimos plantões em hospitais de Curitiba e região, atendi muitas crianças e jovens com os sintomas típicos da gripe A: febre alta (>39oC) e sem sede, tosse seca, fraqueza, fadiga, dor de cabeça fortíssima, dor no corpo, etc. Mais raramente, ocorre falta de ar. Alguns morrem insuficiência respiratória causada por pneumonia viral ou pneumonia bacteriana secundária.
De fato, atualmente está ocorrendo uma grande e grave epidemia tal qual a gripe espanhola do começo do século X. Já houve outras epidemias parecidas em outra épocas, como em 1958.
O vírus da gripe chama-se “influenza” e existem três tipos: a influeza A, a B e a C. Mas existem diversos subtipos, devido às recombinações de proteínas entre eles. Os três tipos ocorrem todos os anos. Mas, às vezes, das recombinções surge um subtipo mais virulento, isto é, mais infectante, mais epidêmico, mais grave e mais mortal. Essas recombinações geralmente acontecem em animais. Esta nova gripe A H1N1 surgiu das recombinações proteicas (H1N1) ocorridas em porcos, provavelmente no México.
Uma vez que essa gripe A H1N1 é muito disseminativa, a epidemia é quase inevitável. A transmissão humana ocorre facilmente, geralmente pelo contato de mucosas (olho, nariz, boca) com o vírus no ar ou em objetos. O vírus sai facilmente da boca e do nariz dos infectados. O período de emissão do vírus começa um dia antes do início dos sintomas e termina ao final dos sintomas. O vírus resiste cerca de 8 horas fora do corpo. Por isso, deve-se evitar algomerações (hospitais, shoppings, cinemas, etc), não tocar os olhos, boca e nariz com mãos sujas, e sempre lavar mãos e objetos pessoais.
Para aqueles que têm os sintomas típicos, principalmente a febre alta, recomenda-se usar um anti-viral específico, como o Oseltamivir, o famoso e polêmico “tamiflu”. Assim, a gripe será mais leve e não evoluirá para as formas graves. Infelizmente, este medicamento possui algumas limitações para ajudar em epidemias: 1) Ele é super caro; 2) Só funciona nas primeiras 48 horas do início dos sintomas; 3) Os governos gastarão muito e frequentemente eles não estão preparados para fornecer a todos que precisam. Ao que parece, este último problema político está sendo resolvido.
A SOLUÇÃO HOMEOPÁTICA
A homeopatia é muito mais adequada para indivíduos, isto é, o médico analisa o paciente como um todo (sintomas mentais, gerais e locais) para depois escolher O melhor medicamento. Segundo ela, a doença em si não interessa e sim o paciente: para pessoas diferentes, remédios diferentes. Os medicamentos homeopáticos atuam como que estimulando as forças do corpo contra as doenças e suas causas – vírus, bactérias, etc.
Às vezes, entretando, a causa é muito virulenta e apesas das características pessoais de cada um, ela provoca sintomas típicos universais, em quase todo mundo. Neste caso, o medicamento homeopático pode ser o mesmo para duas pessoas diferentes. Quando ocorrem epidemias por causas muito virulentas, os homeopatas aceitam a idéia de usar um único medicamento – o gênio epidêmico – compatível com os sintomas daquela doença.
Historicamente Hahnemann – o criador da homeopatia – abortou uma epidemia de escarlatina em Paris, com um dose única de Belladonna aos parisienses, logo que ele se mudou, no século XIX. A gripe espanhola não provocou uma epidemia nas populações européias que usaram Gelsemium. Finalmente, em 2007, durante a epidemia catastrófica de dengue em SP, RJ e outros estados – por causa da dengue tipo 4 – algumas prefeituras adotaram uma “vacina homeopática” e criaram-se ilhas de sanidade protegidas por Eupatorium.
Agora, os sintomas típicos da gripe-A são compatíveis com o Gelsemium. Aqueles que o usarem com uma dose única, poderão ainda se infectar com a influenza-A. Mas a doença será mais leve e não evoluirá para as formas graves. Pode-se facilmente mandar fazer em uma farmácia homepática, pedindo: GELSEMIUM 30CH, no álcool a 10%, em um frasco de 20 mL. A pessoa usa 5 gotas e pronto. Não existem contra-indicações e todos pode usar, em qualquer idade. Não é necessário usar doses a mais e superdosagens podem ser ruins. Aqueles que já estão com os sintomas típicos, podem repetir a dose, uma vez por dia, até o fim dos sintomas.
Espero que estas informações possam ser úteis de alguma forma. Estou disponível para eventuais dúvidas e discussões.
Abraços fraternos,
Matheus
Médico de família e comunidade
Curitiba-PR”