Maria, pasu preter mi! – Maria, passa na frente!

MARIA, NIA PATRINO! MARIA, PASU PRETER MI!
Maria, pasu preter mi kaj malfermu ŝoseojn kaj vojojn, malfermu pordojn kaj pordegojn, malfermu domojn kaj korojn.
Kiam la Patrino iras unue, la gefiloj estas protektitaj kaj iras laŭ Ŝiaj paŝoj. Ŝi kunportas ĉiujn gefilojn sub sia protekto.
Maria, pasu preter mi kaj solvu ĉion, kion mi ne estas kapabla solvi.
Patrino, zorgu pri ĉio, kio ne estas je miaj manoj. Vi havas potencon por tion fari!
Iru, ho Patrino, kaj trankviligu, mildigu kaj dolĉigu la korojn.
Iru ĉesigi la malamon, la venĝemon, la ĉagrenojn kaj la malbenojn. Iru elpreni viajn gefilojn el la pekeco!
Maria, pasu preter mi kaj zorgu pri ĉiuj detaloj, zorgu, helpu kaj protektu ĉiujn viajn gefilojn.
Maria, Vi estas la Patrino kaj ankaŭ la pord-zorgantino. Iru malfermi la korojn de la homoj kaj la pordojn ĉe la vojoj.
Maria, mi Vin petas: Pasu preter ni! Iru konduki, helpi kaj kuraci la gefilojn, kiuj bezonas Vin.
Neniu povas diri, ke li estis elrevigita de Vi post voki aŭ alvoki Vin.
Nur Vi, per la potenco de Via Filo, povas solvi la aferojn malfacilajn kaj maleblajn.
Nia Sinjorino, mi faras tiun ĉi preĝon petante vian protekton, preĝante unu Patro-Nian kaj tri Saluton-Maria-jn.
Amen!
***************************************************
MARIA, NOSSA MÃE! MARIA, PASSA NA FRENTE!
Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações.
A Mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem Seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção.
Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver.
Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso!
Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações.
Vai acabando com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Vai tirando Teus filhos das perdições!
Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos.
Maria, Tu és a Mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos.
Maria, eu Te peço: Passa na frente! Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de Ti.
Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti depois de ter Te chamado ou invocado.
Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis.
Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção, rezando um Pai-Nosso e três Ave-Marias.
Amém!