Komboniana misiisto agresita en brazila ŝtato Roraima / Roraima: missionário comboniano é agredido

KOMBONIANA MISIISTO AGRESITA EN ŜTATO RORAIMA, BRAZILO

Braziljo, la 15-a de oktobro – La Eklezia Komisio pri Kampo (CPT – Comissão Pastoral da Terra, portugallingve) disvastigis hieraŭ la informon pri la agreso fare de bienestro, en ŝtato Roraima (Horajma), kontraŭ Pastro Joaquim Fonseca (Ĵoakim’ Fonseka), komboniana misiisto portugala.

Laŭ informoj de retpaĝo de CPT, la agreso okazis la 10-an de oktobro, tago de Sankta Daniele Komboni, la fondinto de la Kongregacio de Misiistoj Kombonianaj de la Koro de Jesuo. La misiisto, kiu subtenas indiĝenajn aferojn, estis atendanta boaton por iri al indiĝena kampo Sankta Marko, en urbo Boa Vista, kiam bienestro alproksimiĝis al la pastro.

Komence, la agresinto insultis lin kaj eĉ kriis, ke “la Eklezio estas la plej granda malbeno de Roraima” kaj ke “la pastroj estas filoj de putin…”.

Dum la sacerdoto kopiis la licencplaton de la aŭtomobilo de la insultanto, la bienestro pugnbatis kaj faligis la pastron grunden.

La situacio en la indiĝena areo Murupú (Murupu’), kie la kombonianaj misiistoj laboras, estas tre maltrankvila, streĉa. Tie, okazis krimaj bruligoj de domoj kaj diversaj minacoj je morto kontraŭ la tieaj indiĝenoj, kio impulsis la familiojn forlasi la vilaĝon Lago da Praia (Lago da Praja). Oni suspektas, ke la agreso kontraŭ Pastro Joaquim havas rilaton kun la violentoj okazintaj en tiu vilaĝo.

Oficiale, la Misiista Indiĝena Konsilantaro (CIMI – Conselho Indígena Mssionário, portugallingve) abomenis energiege la agreson.

“CIMI solidariĝas al la Diocezo de Boa Vista, kiu alfrontas diversajn minacojn kaj premojn pro ĝiaj laboroj por justeco al indiĝenaj popoloj. Ni ankaŭ sendas nian solidaran subtenon al Pastro Joaquim kaj al aliaj misiistoj kombonianaj de Roraima, kiuj daŭras firme en sia vojo defendi la vivon de indiĝenaj popoloj, foje riskante sian propran vivon.”

Laŭ CIMI, la juraj asistantoj de Diocezo de Boa Vista agos laŭleĝe por ke la agresinto estu responsigita pro la fakto. “Ĉi-afere, CIMI esperas, ke la violento estu analizita kaj la responsulo estu punita pro tiu provo timigi la misiistojn.”

Fontoj:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=325978
http://www.cptnac.com.br/?system=news&action=read&id=3427&eid=8
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=4203&eid=293

***********************************************************************************

RORAIMA: MISSIONÁRIO COMBONIANO É AGREDIDO

Brasília, 15 out – A Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou ontem a notícia da agressão por parte de um fazendeiro, em Roraima, contra o Padre Joaquim Fonseca, comboniano.

Segundo divulgado no site da CPT, a agressão ocorreu no dia 10 de outubro, dia de São Daniel Comboni, fundador da Congregação dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus. O missionário, que apóia as causas indígenas, esperava uma balsa para ir à terra indígena São Marcos, em Boa Vista, quando um fazendeiro abordou o padre.

Inicialmente, o agressor insultou o padre e chegou a gritar que “a Igreja é a maior desgraça de Roraima e que os padres são filhos da p…”.

Enquanto o sacerdote anotava a placa do veículo do homem que o insultava, o fazendeiro deu um soco e derrubou o padre no chão.

A situação na área indígena do Murupú, onde trabalham os missionários combonianos, está muito tensa. Na área, houve queima de casas e diversas ameaças de morte contra os indígenas moradores, o que levou as famílias a abandonarem a aldeia do Lago da Praia. Há suspeitas de que a agressão contra o Pe. Joaquim esteja relacionada com as violências ocorridas na aldeia Lago da Praia.

Em nota, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) repudia veementemente a agressão.

“O CIMI se solidariza à Diocese de Boa Vista na sua luta por Justiça para os povos indígenas, enfrentando diversas pressões. Também enviamos nosso apoio solidário ao Pe. Joaquim e aos demais missionários combonianos de Roraima, que seguem firmes em sua missão em defesa da vida dos povos indígenas, muitas vezes arriscando a própria vida.”

Segundo o CIMI, a assessoria jurídica da Diocese de Boa Vista vai tomar as providências necessárias para que o agressor seja responsabilizado pelo fato. “Nesse sentido, o CIMI espera que a violência seja apurada e o responsável por esta tentativa de intimidação dos missionários seja punido.”

Fontes:
http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=325978
http://www.cptnac.com.br/?system=news&action=read&id=3427&eid=8
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=4203&eid=293