Homaj Rajtoj en Ĉinio / Direitos humanos na China

Homaj Rajtoj en Ĉinio
Nask-kontrolo daŭre estigas viktimojn
De Pastro John Flynn, LC
ROMO, dimanĉo, la 14-a de junio 2009 (Zenit.org) – Pri homaj rajtoj, Ĉinio estis refoje la ĉefa rolulo la 4-an de junio, tago de 20-a datreveno de la sangoplena haltigo al protestoj pro-demokratio en Placo Tiananmen, Pekino.
La tuta rigardo de la ĵurnalistaro turniĝis al la civilaj kaj politikaj rajtoj. Sed la neado al rajto de familioj elekti kiom da infanoj ili volas havi daŭre subpremegas multajn ĉinanojn.
La 7-an de majo la retpaĝo “LifeNews.com” publikigis raporton detalanta la rezultojn de sekreta esploro farita de Colin Mason en Ĉinio.
La monpunoj pro nasko de filo estas, nun, de tri al kvin oble la salajro de la familio, raportis LifeNews. Ne estas surprizo, ke la geedzoj konsentas pri la abortigo aŭ steriligo post antaŭvidi la eblon ricevi tian punon.
Laŭ Mason, en la provinco Guanĝi se la beboj kiuj naskiĝas transpasas la nombron da beboj permesata de la registaro, ili estas prenitaj portempe de registaraj oficistoj, kiuj zorgas pri ili ĝis tiam, kiam la gepatroj povos pagi la grandegajn monpunojn.
La 15-an de februaro, la ĵurnalo “Times” de Londono montris, ke la severaj registaraj malpermesoj estas provokantaj ĝeneralajn protestojn.
Laŭ la raporto, komentistoj en interreto kaj ĉina ĵurnalistaro estas rompantaj la malpermesojn por rakonti pri la trooj ĉe la nask-kontrolo.
Inter la trooj, “Times” menciis, ke la virinoj kiuj jam havas filon devas fari ofte testojn pri gravedeco, kaj ankaŭ suferas premegon por esti steriligitaj. La metodoj por altrudi al la virinoj varias de financaj punoj ĝis minaco esti maldungigitaj de siaj oficejoj.
Trudita al abortigo
Unu situacio menciita de “Times” estis tiu de Zhang Linla, kiu faris la “eraron” gravediĝi malgraŭ jam esti patrino de unu filino. Antaŭ nur ses tagoj de la naskiĝo de sia dua infano, ŝi estis devigita al abortigo.
La artikolo menciis aliajn ekzemplojn pri devigaj steriligoj kaj vivantaj beboj forlasitaj por morti.
En la 17-a de novembro, la retpaĝo “Christian Post” raportis pri la afero de Arzigul Tursun, islamanino uighura virino kiu kontraŭstaris la minacon pri nevola abortigo.
Ĝis la publikigo de tiu artikolo, ŝi estis graveda je pli ol 6 monatoj kaj estis instigegita de aŭtoritatuloj por abortigi, ĉar ŝi jam havas du filojn.
La 5-an de oktobro, la gazeto “South China Morning Post” publikigis longan artikolon kun kronikoj pri minacemaj agoj kontraŭstaritaj de geedzoj kiuj ne respektas la severajn leĝojn je planado de infano-nasko.
La artikolo detalis la invadan aspekton de tiuj malpermesoj al la familioj. Ĉiu registrita paro devas respondi al la Komisio de Planado de Infano-nasko kaj Nacia Popolo. Ĉiuj vilaĝoj kaj ĉiuj urbaj stratoj estas kontrolataj de kliniko pri planado de infano-nasko, kiu estas kontrolata de tiu Komisio.
Laŭ la gazeto, oficiale 650.000 homoj estas dungitaj por respektigi la leĝojn de planado de infano-nasko. Tamen, la ne-oficialaj kalkuloj diras, ke la reala nombro estas pli granda ol unu miliono.
La “South China Morning Post” montris kiel ekzemplo la sinjorinon Jin Yani, kiu estis devigita abortigi pro ŝia malplenumo de la severaj limoj. La abortigo estis tiel brutece realigita, ke ŝi estis je danĝero morti kaj poste restis dum 44 tagoj en la hospitalo. La rezulto de tiu krimo estas, ke ŝi neniam plu povos gravediĝi refoje.
Laŭ la artikolo, la aŭtoritatuloj agas senbride en kamparaj lokoj kaj utiligas brutecajn metodojn, inkluzive la detruadon de domoj kaj altruditajn steriligojn.
La ĵurnalo citis s-ron Mark Allison, esploristo pri Orienta Azio ĉe Internacia Amnestio, kiu dirias, ke altruditaj abortigoj daŭre estas oftaj.
Sankcioj
La 22-an de majo, “South China Morning Post” informis, ke la registaraj aŭtoritatuloj estas renovigantaj sian klopodon rigide plenumi la limojn pri familia planado. Inter la plej novaj agoj anoncitaj estas la senpaga disdonado de kontraŭkonceptiloj al la enmigrintaj laboristoj kaj la plialtigo de sankcioj pro kromaj infanoj.
Reguligoj reviziitaj pri la familia planado, liveritaj de la Ŝtata Konsilo, anoncis ke monpunoj ŝuldataj de laboristoj enmigrintaj, kiuj ne obeis la politikon pri sola filo estus kalkulitaj surbaze de tiom, kiom ili povus ricevi en la loko kie ili laboras anstataŭ de tiom, kiom ili ricevas en siaj devenaj urboj.
La fikso de monpuna kvanto pro malobeo de regulo pri familia planado en urbo kie oni vivas donos, kiel rezulton, pli grandajn punojn.
Stimuloj por obei la oficialajn malpermesojn inkluzivas kromajn feriojn por tiuj kiuj generas bebojn je pli longa aĝo, aŭ por tiuj kiuj volonte fariĝas sterilaj. Komplezaj geedzoj ankaŭ ricevos prioritatan zorgon de aŭtoritatuloj je estrado de kompanioj aŭ ricevo de socialaj profitoj.
Tiaj malpermesoj estas kontraŭaj al tio, kion la plejmulto da ĉinaj virinoj volas, eĉ laŭ la registaraj oficistoj agnoskas. Laŭ raporto de BBC de la 16-a de januaro, ĉinaj oficistoj pri familia planado diras, ke esploro montras, ke 70% el la virinoj volas havi du aŭ pliajn bebojn.
Laŭ BBC, tiu esploro estis farita en 2006 sed estis liverita nur nun. Plejmulto da virinoj – 83% – volas unu filon kaj unu filinon, laŭ la esploro.
Malaperintaj knabinoj
Krom la ekscesoj faritaj de aŭtoritatuloj, alia grava problemo estas la danĝera diferenco je la kvanto de knaboj kaj knabinoj generataj. La kombino de la tradicia prefero havi almenaŭ unu virknabon kaj la malpermesoj je nasko indikas, ke milionoj da knabinoj estis abortigitaj.
Laŭ raporto liverita la 10-an de aprilo de “Associated Press”, la lastaj datumoj montras, ke Ĉinio havas 32 milionojn da knaboj plie ol knabinoj.
La kalkulo venas el raporto publikigita en la “British Medical Journal”. Krome, la malekvilibro espereble altiĝos en venontaj jaroj.
La esploro malkovris, ke en Ĉinio naskiĝas po 119 knaboj por 100 knabinoj, dum naskiĝas po 107 por 100 en industriigitaj landoj.
La esploro ankaŭ eltrovis, ke la plej granda malekvilibro inter knaboj kaj knabinoj rilatas al la grupo kiu aĝas inter 1 kaj 4 jarojn, montrante ke Ĉinio devos alfronti la rezultojn de tia politiko tiam, kiam tiuj infanoj atingos la generan aĝon post 15 aŭ 20 jaroj.
Malgraŭ la registaro malpermesis uzi ekzamenojn de ultrasono por scii la sekson de bebo, tiajn ekzamenojn oni ankoraŭ ofte faras.
La konsekvencoj de manko je knabinoj jam estas rimarkeblaj, laŭ “Sunday Times” raportis la 31-an de majo. La londona ĵurnalo “Times” publikigis la kreskantan kvanton da enkaptoj de junaj knabinoj. Ili estas enkaptitaj por eventuale esti fianĉinoj de homoj tie, kie estas grandega manko je nasko de knabinoj.
La artikolo diris, ke la Ministrejo pri Publika Sekureco agnoskas, ke inter 2 kaj 3 mil knabinoj kaj junaj virinoj estas enkaptitaj ĉiujare, sed la ĵurnalistaro altigas tiujn nombrojn al 20 mil.
Retpaĝo, kreita por ke la gepatroj enmetu detalojn pri siaj infanoj malaperintaj, havas informojn pri pli ol 2 mil familioj. La esperoj solvi tiujn aferojn estas, tamen, malĝojigaj. Post du jaroj, nur sep aferoj estis sukcese solvitaj en tiu regiono.
Esencaj principoj
La datreveno de Tiananmen okazas iomete post la Unuiĝintaj Nacioj celebras la 60-an datreveno de Deklaracio Universala de Homaj Rajtoj.
La ĉefepiskopo Silvano Tomasi, konstanta observanto de Vatikano en la oficejoj de UN en Ĝenevo, parolis pri la temo homaj rajtoj en prelego farita la 12-an de decembro.
“Parolante pri la rajto je vivo, pri la respekto al la familio, pri la edziĝo inter viro kaj virino, pri la libereco je konscio kaj religio, pri la limoj de Ŝtata aŭtoritato antaŭ la fundamentaj valoroj kaj rajtoj, nenio nova aŭ revolucia estas parolata”, li komentis.
La homaj rajtoj ne estas nur la rajto al profitoj, rimarkis la Vatikana reprezentanto. Bedaŭrinde, en Ĉinio kaj en aliaj landoj la fundamentaj rajtoj de la familio ankoraŭ ne estas respektataj, kaj tia situacio krias por esti solvita.
***************************************************************************
Direitos humanos na China
Controle populacional continua a fazer vítimas
Por Padre John Flynn, LC
ROMA, domingo, 14 de junho de 2009 (Zenit.org).- Em matéria de direitos humanos, a China foi mais uma vez o foco da atenção
no dia 4 de junho, data que marcou o 20° aniversário da sangrenta repressão dos protestos pró-democracia na Praça Tiananmen, em Pequim.
O flŭo constante da mídia incidiu sobre os direitos civis e políticos. Mas a negação do direito das famílias de escolherem quantos filhos querem continua a oprimir muitos chineses.
Em 7 de maio o site LifeNews.com publicou um relatório detalhando os resultados de um inquérito secreto realizado por Colin
Mason na China.
As multas por ter um filho agora são de três a cinco vezes a renda da família, LifeNews relatou. Não surpreendentemente, quando os casais são confrontados com a perspectiva de tal multa, muitos consentem no aborto ou na esterilização.
De acordo com Mason, na província Guanĝi, bebês nascidos fora dos limites do governo são tomados em custódia por funcionários do governo, que permanecem com as crianças até que os pais sejam capazes de pagar as enormes multas.
Em 15 de fevereiro, o jornal Times de Londres relatou que as severas restrições do governo estão provocando protestos generalizados.
Segundo o relatório, comentaristas da internet e da mídia chinesa estão quebrando as restrições para relatar os abusos no controle de natalidade.
Entre os abusos, o Times mencionou que as mulheres que já têm um filho enfrentam testes regulares de gravidez, bem como a pressão para serem esterilizadas. Os meios utilizados para obrigar as mulheres vão de sanções financeiras à ameaça de serem demitidas de seus empregos.
Aborto Forçado
Um caso que o Times mencionou foi o de Zhang Linla, que cometeu o erro de ficar grávida quando ela já tinha dado à luz uma filha. Apenas seis dias antes da data em que deveria dar à luz, ela foi submetida a um aborto forçado.
O artigo citou outros exemplos envolvendo esterilizações forçadas e bebês vivos deixados para morrer. Em 17 de novembro, o Web site Christian Post informou sobre o caso de Arzigul Tursun, uma mulher muçulmana uighur que enfrentou a ameaça de um aborto forçado.
Até o momento do artigo, ela estava há mais de seis meses grávida e estava sendo pressionada pelas autoridades para abortar, já que tinha dois filhos.
Em 5 de outubro o jornal South China Morning Post publicou um longo artigo com crônicas sobre medidas coercivas enfrentadas pelos casais que não respeitam as rigorosas leis de planejamento familiar.
O artigo detalhou a natureza invasiva das restrições sobre as famílias. Todo casal constituído tem de responder à Comissão de Planejamento Familiar e População Nacional. Todas as aldeias e todas as ruas das cidades são monitoradas por uma clínica de planejamento familiar controlada por essa Comissão.
Segundo o jornal, existem oficialmente 650.000 pessoas empregadas para fazer cumprir as leis de planejamento familiar. No entanto, as estimativas não oficiais dizem que o número real é superior a um milhão.
O South China Morning Post deu o exemplo de Jin Yani, que foi submetida a um aborto forçado, devido à sua violação aos limites estritos. O aborto foi realizado de uma forma tão brutal que ela esteve em perigo de morte e posteriormente ficou 44 dias no hospital. Como resultado do que aconteceu, ela nunca será capaz de engravidar novamente.
Segundo o artigo, as autoridades são capazes de agir sem controle em zonas rurais, e que empregam métodos brutais, incluindo a destruição de casas e esterilizações forçadas.
O jornal citou Mark Allison, pesquisador do Leste Asiático para a Anistia Internacional, que disse que abortos forçados continuam sendo comuns.
Sanções
Em 22 de maio, a South China Morning Post informou que as autoridades governamentais têm renovado a sua determinação em fazer aplicar estritamente os limites de planejamento familiar. Entre as recentes medidas anunciadas estão a distribuição gratuita de contraceptivos para os trabalhadores migrantes, e o aumento das sanções para crianças extras.
Regulamentações revisadas do planejamento familiar liberadas pelo Conselho de Estado anunciaram que multas cobradas dos trabalhadores migrantes que violarem a política de filho único seriam avaliadas com base no que poderiam ganhar no lugar em que estejam trabalhando, em vez do nível de rendimento das suas cidades de origem.
A fixação do valor da multa por quebrar a regra de planejamento familiar na cidade onde estão vivendo resultará em maiores penas.
Incentivos para seguir as restrições oficiais incluem férias extras para aqueles que esperarem até que eles estejam mais velhos para procriar, ou que voluntariamente se submetam à esterilização. Casais complacentes também receberão tratamento preferencial das autoridades quando se trata de gerir as suas próprias empresas ou receber benefícios sociais.
Estas restrições vão contra o que a maioria das mulheres chinesas quer, como até mesmo os funcionários do governo admitem. De acordo com um relatório da BBC do dia 16 de janeiro, funcionários chineses do planejamento familiar dizem que a pesquisa mostra que 70% das mulheres querem ter dois ou mais bebês.
Segundo a BBC, a pesquisa foi conduzida em 2006, mas só foi liberado agora. A maioria das mulheres – 83% – quer um filho e uma filha, segundo a pesquisa.
Meninas desaparecidas
Além dos abusos cometidos pelas autoridades, um outro problema grave é uma lacuna perigosa no número de meninos e meninas sendo gerados. A combinação da tradicional preferência por ter, pelo menos, uma criança do sexo masculino, além das restrições sobre nascimentos, significa que milhões de meninas foram abortadas.
De acordo com um relatório de 10 abril da Associated Press, os últimos dados revelam que a China tem 32 milhões de meninos a mais do que meninas.
A estimativa vem de um relatório publicado no British Medical Journal. Além disso, o desequilíbrio é esperado a se agravar nos próximos anos.
O estudo descobriu que a China tem 119 homens nascidos para cada 100 meninas, em comparação com 107 a 100 para os países industrializados.
O estudo descobriu que o maior desequilíbrio entre meninos e meninas é no grupo de 1 a 4 anos de idade, significando que a China terá de enfrentar os efeitos disso quando essas crianças atingem idade reprodutiva daqui a 15 ou 20 anos.
Embora o governo tenha proibido o uso de exames de ultrassom para determinar o sexo de um feto, ainda são comumente feitos.
As conseqüências da falta meninas já está sendo sentida, como o Sunday Times relatou em 31 de maio. O jornal Times, de Londres publicou o nível crescente de seqüestros de jovens meninas. As garotas são raptadas para serem, eventualmente, noivas de homens, nas regiões onde existe uma grave escassez no nascimento de meninas.
O artigo dizia que o Ministério da Segurança Pública admite que entre 2.000 e 3.000 crianças e jovens mulheres são seqüestradas todos os anos, mas a mídia eleva estes números a 20.000.
Um site criado para os pais colocarem detalhes de suas crianças desaparecidas tem informações de mais de 2.000 famílias. As esperanças de solucionar estes seqüestros são, no entanto, desanimadoras. Após dois anos o local teve apenas sete casos resolvidos com sucesso.
Princípios essenciais
O aniversário de Tiananmen ocorre pouco depois das Nações Unidas comemorarem o 60° aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
O arcebispo Silvano Tomasi, observador permanente da Santa Sé nos escritórios da ONU em Genebra, abordou o tema dos direitos humanos, em um discurso proferido em 12 de dezembro.
“Ao falar do direito à vida, de respeito pela família, do casamento como a união entre um homem e uma mulher, da liberdade de religião e de consciência, dos limites da autoridade do Estado diante de valores fundamentais e direitos, nada novo ou revolucionário é dito”, comentou.
Os direitos humanos não são apenas o direito a privilégios, o representante do Vaticano destacou. Infelizmente, na China e em outros países, os direitos fundamentais da família ainda não são respeitados, uma situação que clama para ser corrigida.