Preĝo de Sankta Rita el Kasja – Oração de Santa Rita de Cássia

Ne forgesu la malĝojojn de la Tero
Sankta Virgulino,
en viaj gloroplenaj tagoj,
ne forgesu la malĝojojn de la Tero.
Ĵetu bonecan rigardon
sur tiujn kiuj suferas,
sur tiujn kiuj luktas kontraŭ la malfacilaĵoj
kaj tiujn kiuj ne ĉesas malsekigi siajn lipojn
je la amarecoj de tiu ĉi vivo.
Kompatu tiujn kiuj reciproke sin amis kaj nun estas disigitaj!
Kompatu la solecon de l’ koro!
Kompatu nian fidon!
Kompatu tiujn kiuj estas karaj al ni!
Komaptu tiujn kiuj ploras, tiujn kiuj preĝas,
tiujn kiuj timas kaj hezitas!
Donu al ni ĉiuj la esperon kaj la pacon.
Amen.
Preĝo de Sankta Rita el Kasja
********************
Não esqueçais as tristezas da Terra
Virgem Santa,
em vossos dias gloriosos,
não esqueçais as tristezas da Terra.
Lançai um olhar de bondade
sobre aqueles que estão sofrendo,
sobre os que lutam contra as dificuldades
e que não cessam de umedecer seus lábios
nas amarguras desta vida.
Tende piedade daqueles que se amavam e que estão desunidos!
Tende piedade da solidão do coração!
Tende piedade da nossa fé!
Tende piedade daqueles que nos são caros!
Tende piedade daqueles que choram, daqueles que rezam,
daqueles que receiam e que oscilam!
Dai a todos nós a esperança e a paz.
Amém.
Oração de Santa Rita de Cássia